NOC NAUKOWCÓW 2020

Po raz pierwszy w historii naszego Wydawnictwa, dzięki gościnności ==>POLITECHNIKI SLĄSKIEJ<== i zaproszeniu przez panią Joannę Lisok (pracownika naukowego uczelni), mieliśmy okazję wspólnie współtworzyć to wydarzenie. Tematem naszych wykładów było: Tworzenie Gier 3D dla początkujących, naszym głównym prelegentem był nasz autor Tomasz Błaszczyk, który przeprowadził warsztaty z tworzenia gier trójwymiarowych …